Manager kwaliteit Bernard vertelt

Bernard, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je, waar kom je vandaan, wat is je achtergrond?

Ik ben Bernard Voolstra, 59 jaar en woon met veel plezier vlak bij het centrum van Alkmaar. Als professionele achtergrond ben ik via de MAVO, MTS én HTS Bouwkunde terechtgekomen aan de kant van de architecten, installateurs, ingenieursbureaus en (onder)aannemers. Hier heb ik vijftien jaar gewerkt. Daarna heb ik in 2003 de overstap gemaakt naar de andere zijde van de bouw: de vergunningen- en toezichtkant binnen gemeenten. Hier heb ik veel ervaring opgedaan als vergunningverlener en toezichthouder.

Toen in 2010 de WABO werd geïntroduceerd ben ik als bouwspecialist bij de provincie Noord-Holland terechtgekomen. Hier ben ik betrokken geweest bij bouwgerelateerde toezichtaspecten bij grote industriële milieu-inrichtingen. Na een aantal jaar bij de provincie ben ik aan de slag gegaan voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Vanaf 2016/17 ben ik al betrokken geraakt bij de Borgermeester. In eerste instantie nog naast mijn werkzaamheden binnen vergunningen en toezicht. Bij de Borgermeester heb ik toen meegewerkt aan het hele voortraject richting de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en aan het verkrijgen van het benodigde certificaat.

de borgermeester

Wat je jouw rol binnen de Borgermeester, en hoe past dit binnen het geheel? 

Binnen de Borgermeester ben ik nu nog een beetje vliegende keep. We zijn een klein hecht team en we helpen elkaar waar nodig. Maar formeel ben ik Manager Kwaliteit en daarmee ben ik verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsbewaking. Daarmee bewaken we de eisen die voortkomen uit de Wkb en ons certificaat. In de praktijk betekent dat we daarmee de conformiteit, werkwijzen en processen bewaken.  Dat doe ik bijvoorbeeld door steekproefsgewijs dossiers te controleren. Dat doe ik samen met onze constructeur Jêrome.

In één zin: ik bewaak dat de theorie ook in de praktijk wordt toegepast. 

Ik heb voor deze rol gekozen omdat ik in mijn loopbaan veel ervaring heb opgedaan met beleidsvragen, het schrijven van beleid en auditeren. Ik vind dat leuk om te doen. Daarnaast heb ik ook een sterke bouwtechnische achtergrond. Dat is een goede combinatie.

Bij de Borgermeester hadden wij op 29 februari 2024 de primeur als eerste in Nederland een borgingsplan onder de Wkb aan te melden.

De  weg naar de Wet Kwaliteisborging is er één van een lange adem geweest. Ben je ooit het vertrouwen in de wet verloren? 

Ik hoorde voor het eerst in 2007/8 van mogelijke nieuwe wetgeving waardoor een deel van het toezicht naar de private sector zou gaan. Kiwa begon toen ook al met het opzetten van een certificeringstraject. Een kleine tien jaar later, vanaf 2016/17, is het concreter geworden en vanaf toen is het echt gaan lopen.

Het vertrouwen ben ik nooit echt verloren, maar de behandeling van de wet in het parlement vond ik wel spannend. Het had een aantal keer afgeschoten kunnen worden. Eind vorig jaar was er nog altijd best veel onzekerheid binnen de sector. Maar op dat moment had ik echt vertrouwen in dat het door zou gaan.  Maar ik heb wel twijfels voor het vervolg. Ik vraag me af of de andere gevolgklassen ook nog ingevoerd gaan worden, dat moeten we gaan zien.

Waarom denk jij dat de Wkb belangrijk is, en wat is de meerwaarde van de Borgermeester hierin? 

De Wet kwaliteitsborging was nodig omdat de gemeenten het toezicht op bouwen steeds meer hebben losgelaten. En waar vroeger bij de bouwuitvoering in de regel opzichters aanwezig waren is dat in de loop der tijd ook steeds minder geworden. Er werd op bezuinigd, het moest steeds goedkoper. Nu wordt dat weer ingevuld.

Het is met de Wkb de bedoeling dat de hele bouwsector weer scherper wordt op veiligheid en kwaliteit. Dit geldt vooral in gemeenten waar toetsing en toezicht was afgeschaald. Je kan ons beschouwen als de strengste gemeente van Nederland.

Bij de Borgermeester hebben we een zeer ervaren team die zich stuk voor stuk al als vakspecialisten bewezen hebben onder de WABO, nu de omgevinsgwet. Daarbovenop zijn we echte vakidioten. Binnen ons collectief houden we elkaar bij de les. Ik merk bijvoorbeeld dat ikzelf ook steeds scherper ga toetsen. Op die manier krijgen we met elkaar steeds meer diepgang.

Heb je het goed naar je zin bij de Borgermeester, en wat motiveert jou in het werk? 

Ja, absoluut! Het is een leuk jong team dat nog volop in ontwikkeling is. We zijn geen hiërarchische organisatie, we staan open voor elkaar en nieuwe kansen. Zo ontstaan er nu ook allerlei ideeën voor nevenproducten in onze dienstverlening.

De cultuur zou ik omschrijven als vrolijk en no-nonsense. We hebben veel verschillende disciplines bij elkaar waardoor we elkaar versterken en van elkaar kunnen leren.

Ik geniet ervan omdat het geen saai werk is, er zit veel afwisseling en uitdaging in. Je hebt te maken met de mensen in ons eigen team, maar ook met aannemers en gemeenten. Je bent dus echt betrokken bij de praktijk van het bouwen.

Wat verwacht je de komende tijd van de Wkb en de Borgermeester? 

Ik heb veel vertrouwen in de wet en onze huidige dienstverlening. Bovendien zien we dus ook nog allerlei kansen voor nevenproducten/-diensten. Tegelijkertijd twijfel ik wel of de andere gevolgklassen nog binnen de Wkb komen te vallen. Een eerste struikelblok is de politiek; willen zij dit? Een tweede barrìere is de capaciteit; zijn er straks voldoende borgers in Nederland om aan de vraag te kunnen voldoen?

Hoewel de wet pas een paar maanden actief is gaat het nu eigenlijk al los. Er is een stille revolutie gaande. De opdrachten druppelen steeds meer binnen, dat zwelt aan tot een heuse rivier. In de loop van het jaar zullen we moeten gaan groeien om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele sector.

Op dit moment hebben we de handen vol aan de Wkb, daar kunnen we de energie volop in kwijt. Als de stof straks is neergedaald en de hoofdlijnen zijn uitgekristalliseerd dan moeten we gaan kijken wat er beter en slimmer kan. Daarnaast zullen we nieuwe mensen moeten gaan opleiden en begeleiden.

Heb je nog een boodschap voor bouwkundigen die een carrière binnen de kwaliteitsborging overwegen? 

Geïnteresseerden moeten zich goed realiseren dat het werk echt heel anders is dan werken bij een architect of aannemer. Als kwaliteitsborger zit je veel meer in de regelgeving. Als je dat leuk vindt en je bent goed in procesmatig werken, dan zijn de mogelijkheden ongekend en is er ruimte voor allerlei specialisten, maar ook generalisten.

Onze bedrijfstak is nu volop in ontwikkeling, en daardoor zijn er juist nu veel kansen om te leren en te groeien!

Wil je, net als Bernard, aan de slag als bij de Borgermeester? Neem dan contact op met Joost Tijssen via joost@deborgermeester.nl.

Shopping Basket