Stand van zaken: wanneer gaat de Wkb in? 1 januari 2023

Update: Het kabinet heeft de invoeringsdatum bekendgemaakt: 1 januari 2023 zal de Omgevingswet in werking treden.

Het is inmiddels bijna november, het einde van 2021 is in zicht en dat betekent dat de huidige datum van de inwerkingtreding van de Wkb steeds dichterbij komt. Gelukkig zien wij steeds meer gemeenten en bouwende organisaties die zich eigen maken met de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging met zich meebrengen. Oefening baart kunst. Dat is iets dat in de praktijk aan alle kanten blijkt.

De Wkb is in zicht;  januari 2023

Het oefenen met proefprojecten gaat steeds beter, maar helaas nog niet vlekkeloos. Alle partijen lopen tegen de wijzigingen in de werkwijze en verantwoordelijkheden aan. Gemeenten maken zich daarnaast zorgen over het ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Borgt dit de kwaliteit van het bouwwerk wel voldoende?

Desalniettemin maken gemeenten stappen met het DSO en bieden wij met de Borgermeester hulp aan aannemers en bouwende organisaties omtrent het bouwproces onder de Wkb. Ook worden steeds meer architecten en woningcorporaties zich bewust van de impact die de Wet kwaliteitsborging ook op hún werkprocessen zal hebben.

 

Nieuw bericht vanuit de kamer

De implementatie gaat bij de ene partij beter dan bij de ander, maar de wil om de nieuwe wet eigen te maken groeit overal. Er gaan geruchten over uitstel van de wet, maar op basis van onderstaand bericht, verwachten wij als de Borgermeester dat de Wkb wel degelijk per 1 juli van kracht wordt.

Minister Ollongren heeft op 1 november een kamerbrief gestuurd omtrent de evaluatie van proefprojecten. Hierin neemt de minister een duidelijke boodschap mee:

‘’ De komende maanden werk ik met alle betrokkenen aan passende oplossingen voor de laatste vragen en aandachtspunten. Ik acht inwerkingtreding van de Wkb per 1 juli 2022 dan ook op een verantwoorde wijze haalbaar.’’  

 

Aan het einde van de dag is de Wet kwaliteitsborging ontworpen om de kans op bouwfouten te verkleinen en sneller te detecteren, het vergunningsproces te versnellen en de kwaliteitsborger te helpen bij het verhogen van kennis en ervaring bij bouwwerken. Daar hebben we uiteindelijk toch allemaal baat bij? Goed nieuws dus, dat ook de minister geen grote bezwaren meer ziet en we dus niet bangen hoeven te zijn dat nogmaals de Wet kwaliteitsborging uitgesteld wordt.

 

Bron: Rijksoverheid

Shopping Basket