Wet Kwaliteitsborging: Waar moet ik rekening mee houden?

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) is een belangrijke stap in het verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland. Deze wet, is op 1 januari 2024 in werking is getreden, heeft als doel de kwaliteit van bouwprojecten te verhogen, de aansprakelijkheid van aannemers te verduidelijken en de positie van de consument te versterken. In deze blog bespreken we het proces, de kosten en manieren om kwaliteit aan te tonen. Verder bespreken we hoe je kosten kunt besparen door zelf bewijslast aan te leveren en een goede administratie bij te houden.

Download de infographic

blog post wkb joost tijssen

Het proces

Het proces van kwaliteitsborging onder de Wkb begint bij de planning van een bouwproject.
Het omvat de volgende stappen:

 1. Projectvoorbereiding: Hierbij wordt een kwaliteitsborger ingehuurd die een risicobeoordeling maakt en een borgingsplan opstelt.
 2. Uitvoering: Tijdens de bouw houdt de kwaliteitsborger toezicht en voert controles uit om de geïdentificeerde risico’s weg te nemen.
 3. Oplevering: Er vindt een oplevering Wkb plaats en indien mogelijk stelt de kwaliteitsborger op basis van gerechtvaardigd vertrouwen een verklaring op dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in het Bbl.
 4. Nazorg: Na de oplevering blijft de aannemer verantwoordelijk voor eventuele gebreken die binnen de garantietermijn naar voren komen.

 

Kosten

De kosten die gepaard gaan met de Wet Kwaliteitsborging zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang en complexiteit van het project. Enkele kostenposten zijn:

 • Kwaliteitsborger: Het inhuren van een kwaliteitsborger kan variëren afhankelijk van het project, de reistijd, de complexiteit en de hoeveelheid woningen/bouwwerken in een en hetzelfde project.
 • Administratie: Het bijhouden van uitgebreide documentatie en rapportages brengt administratieve kosten met zich mee. Implementeer dit als standaard werkproces om kosten te besparen.
 • Aanvullende stukken: Tijdens het bouwproces worden er verschillende controles en keuringen uitgevoerd. Op basis hiervan kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Zorg ervoor dat je tijdig de juiste attesten, certificaten en andere bewijslast verzamelt.

 

Kwaliteit aantonen

Het aantonen van kwaliteit is een cruciaal onderdeel van de Wkb. Dit kan op verschillende manieren:

 • Rapportages van de kwaliteitsborger:  De kwaliteitsborger documenteert alle controles en bevindingen.
 • Foto’s:  Gedetailleerde visuele documentatie van het bouwproces kan eventuele gebreken aantonen en voorkomen.
 • Testresultaten: Resultaten van materiaaltesten en constructietesten bieden objectief bewijs van de bouwkwaliteit.

 

Kosten besparen

Hoewel de Wkb extra kosten met zich meebrengt, zijn er verschillende manieren om efficiënt om te gaan met de nieuwe eisen en zelfs kosten te besparen:

 1. Zelf bewijslast aanleveren: Door zelf actief bewijsmateriaal te verzamelen, zoals foto’s en rapportages, kun je de kwaliteitsborger ondersteunen en de controlekosten beperken.
 2. Digitale administratie: Het gebruik van digitale tools en software voor het bijhouden van de administratie kan tijd en geld besparen. Er zijn verschillende platforms beschikbaar die zijn ontworpen voor de bouwsector.
 3. Heldere communicatie: Zorg voor tijdige en duidelijke communicatie met alle betrokken partijen. Dit voorkomt misverstanden en fouten die later dure correcties vereisen.
 4. Opleidingen en trainingen:  Investeer in de training van personeel om bekend te raken met de Wkb en de bijbehorende procedures. Goed opgeleide medewerkers kunnen efficiënter werken en fouten voorkomen.

 

Conclusie

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen stelt hogere eisen aan de bouwkwaliteit, maar biedt ook kansen om efficiënter en transparanter te werken. Door een goede voorbereiding, gebruik van technologie en het actief betrekken van alle betrokken partijen, kun je niet alleen voldoen aan de wet, maar ook de kosten beheersen en de kwaliteit van je bouwprojecten verhogen. Het is een investering in de toekomst die zich op lange termijn zeker zal terugbetalen.

 

wkb offerte

 

Shopping Basket