Toets op hoofdlijnen Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Hierbij toetsen wij de stukken van de architect aan gestelde eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Onderstaand een drietal voorbeelden van ontwerpfouten die wij regelmatig tegenkomen in strijd met het Bbl. Bij de toets op hoofdlijn kunnen er omissies uit het ontwerp gehaald worden, of als aandachtspunt worden aangestipt bij het bouwtechnisch uitwerken van het plan aan de voorschriften van het Besluit bouwwerk leefomgeving (Bbl):

 

Toets op hoofdlijnen Bbl voorbeelden:

  1. Voorbeeld: “In het ontwerp en/of in de BENG-berekening worden er meer zonnepanelen ingetekend, opgegeven, dan dat er rekening mee is gehouden in MPG-berekening. Het aanbrengen van meer zonnepanelen dan strikt noodzakelijk voor de BENG-norm kan leiden tot een overschrijding van de MPG-norm en anderzijds kan het moeten beperken van het aantal zonnepanelen om binnen de MPG-norm te blijven, leiden tot het net niet kunnen voldoen aan de BENG-norm zonder andere maatregelen. Andere maatregelen zouden kunnen zijn een betere luchtdichting, maar dat heeft ook weer invloed op bijvoorbeeld de aansluitdetaillering van kozijnen en draaiende delen in de kozijnen.”
  1. Voorbeeld: “In het ontwerp wordt voor de binnendeur van de technische ruimte met opstelling warmtepomp aangegeven dat de spleethoogte onder de deur maximaal 15 mm mag bedragen, terwijl op basis van de luchtverversing de spleet onder de deur ook functioneert als overstroom waarbij de spleethoogte meer dan 15 mm dient te bedragen. Hier ontstaat dan een conflict tussen de voorschriften voor geluidsisolatie installaties en luchtverversing.”
  1. Voorbeeld: “In het ontwerp wordt een buitengevel dermate dicht bij een zijdelingse perceelgrens gesitueerd, waardoor de buitengevel een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag dient te bezitten. Bij een gevelconstructie met aan de binnenzijde een gipsplaatafwerking is het van belang dat of de gevelconstructie onder product-attest of de gipsplaat zelf onder product-attest wordt uitgevoerd waarbij is aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde NEN-normering genoemd in de voorschriften van het Bbl. Er kan niet voor een willekeurige gipsplaat worden gekozen als de leverancier niet de vereiste gegevens kan aanleveren.”
Voorkom onaangename verrassingen en daarmee kosten of vertragingen in het bouwproces, laat je bouwtechnische stukken toetsen op hoofdlijnen.
Vanaf € 499,- excl btw.
wat houdt de wet kwaliteitsborging in
toets hoofdlijnen besluit bouwwerken leefomgeving
kwaliteitsborgers
Bbl: besluit bouwwerken leefomgeving

Offerte-aanvraag Toets op hoofdlijnen Bbl

Vul dan het contactformulier in dan nemen zo snel mogelijk contact met je op!