achtergrond-element

wet kwaliteitsborging in de bouw

wat is wet kwaliteitsborging?

WKB staat voor Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet WKB ging 14 mei 2019 door de Eerste kamer. Door middel van deze wet moet de bouwkwaliteit en het toezicht worden verbeterd. Binnen de Wet kwaliteitsborging in de bouw zullen private kwaliteitsborgers worden ingeschakeld om deze kwaliteit te borgen.

De Wet kwaliteitsborging gaat per 1 januari 2023 in. Wij zijn ervan overtuigd dat deze datum nu vast blijft staan en de Wet kwaliteitsborging niet zal worden uitgesteld door het kabinet.

Wij als kwaliteitsborgers hebben een Kwaliteitshandboek opgesteld om ons KOMO-procescertificaat te bemachtigen. Dit certificaat stelt ons in staat om werkzaam te zijn binnen de Wet kwaliteitsborging.

borgermeester
contact-afb1

proefprojecten wet kwaliteitsborging

Er worden meerdere Wkb proefprojecten gedraaid binnen verschillende gemeenten in Nederland. Wij als de Borgermeester zijn continu bezig met diverse verschillende proefprojecten. En op korte termijn volgen er meer.

Momenteel spelen er voornamelijk Wkb proefprojecten die vallen onder gevolgklasse 1. Echter, er zijn ook organisaties die al proefdraaien met projecten in gevolgklasse 2 of 3. Met de Borgermeester focussen we ons op dit moment op gevolgklasse 1 bouwwerken.

Whitepaper: wat levert de Wkb op

De Wet kwaliteitsborging is veel in het nieuws, omdat de inwerkingtreding van deze Wet steeds dichterbij komt. Wat de Wet inhoudt weten wij inmiddels, maar wat levert het op? Download de whitepaper en kom erachter!

bouwtechnische toetsing

Binnen de bouwtechnische toetsing, toetst de kwaliteitsborger aan het bouwbesluit 2021 op de hoofdstukken 2 tot en met 6. Binnen deze bouwtechnische toets controleert de kwaliteitsborger of het bouwplan –op basis van de aangeleverde gegevens– voldoet aan het bouwbesluit.

wat verandert er met de WKB?

Voortaan zal de gemeente toetsen op Bestemmingsplan, Welstand en Omgevingsveiligheid. De technische toets zal worden gedaan door de kwaliteitsborger. Ook het toezicht op de bouw zal worden gedaan door de kwaliteitsborgers. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de omgevingsveiligheid op de bouwplaats.

De aannemer blijft aansprakelijk en de aansprakelijkheid wordt zelfs verruimd; ook na oplevering bij gebreken die tijdens oplevering niet zijn opgemerkt. Daarnaast heeft de aannemer de plicht om de eindgebruiker te infomeren omtrent de wijze van verzekeren op het gebied van gebreken en afbouw.

De Wet WKB zorgt voor een verlaging van faalkosten, doordat zowel voor- als tijdens het bouwproces meer controles worden uitgevoerd op de bouw.

achtergrond-element-oranje