achtergrond-element

wet kwaliteitsborging in de bouw

wat is wet kwaliteitsborging?

Update: De Wet kwaliteitsborging is voorlopig uitgesteld tot  1 januari 2024 in. Wij hebben een Kwaliteitshandboek opgesteld om ons KOMO-procescertificaat te bemachtigen. Dit certificaat stelt ons in staat om werkzaam te zijn binnen de Wet kwaliteitsborging.

Deze wet WKB ging 14 mei 2019 door de Eerste kamer. Door middel van deze wet moet de bouwkwaliteit en het toezicht worden verbeterd. Binnen de Wet kwaliteitsborging in de bouw zullen private kwaliteitsborgers worden ingeschakeld om de kwaliteit te borgen.

 

borgermeester
wet kwaliteitsborging
wet kwaliteitsborging

wet kwaliteitsborging proefprojecten

Er worden meerdere Wkb proefprojecten gedraaid binnen verschillende gemeenten in Nederland. Wij als de Borgermeester zijn continu bezig met diverse proefprojecten. Momenteel spelen er voornamelijk Wkb proefprojecten die vallen onder gevolgklasse (1. Beperkt risico. Voorbeelden hiervan zijn; Grondgebonden woningen, fietsbruggen, fundering herstellen en dak opbouwen etc). Echter, er zijn ook organisaties die al proefdraaien met projecten in gevolgklasse 2 of 3.

Whitepaper: wat levert de Wkb op

De Wkb is veel in het nieuws, omdat de inwerkingtreding van deze Wet steeds dichterbij komt. Wat de Wet inhoudt weten wij inmiddels, maar wat levert het op? Download de whitepaper en kom erachter!

bouwtechnische toetsing

Binnen de bouwtechnische toetsing, toetst de kwaliteitsborger aan het bouwbesluit op de hoofdstukken 2 tot en met 6. Binnen deze toets controleert de kwaliteitsborger of het bouwplan –op basis van de aangeleverde gegevens– voldoet aan het bouwbesluit.

wat verandert er met de WKB?

Voortaan zal de gemeente toetsen op Bestemmingsplan, Welstand en Omgevingsveiligheid. De technische toets zal worden gedaan door de kwaliteitsborger. Ook het toezicht op de bouw zal worden gedaan door de kwaliteitsborgers. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de omgevingsveiligheid op de bouwplaats.

De aannemer blijft aansprakelijk en de aansprakelijkheid wordt zelfs verruimd; ook na oplevering bij gebreken die tijdens oplevering niet zijn opgemerkt. Daarnaast heeft de aannemer de plicht om de eindgebruiker te infomeren omtrent de wijze van verzekeren op het gebied van gebreken en afbouw.

De Wkb zorgt voor een verlaging van faalkosten, doordat zowel voor- als tijdens het bouwproces meer controles worden uitgevoerd op de bouw.

achtergrond-element-oranje