achtergrond-element

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er! Voor aannemers is er veel verandert. Wat precies, dat lees je hier.
wkb
kwaliteitsborging projecten vraag hier een offerte aan
Wie schakelt de kwaliteitsborger in

Download hier een Wkb stappenplan dat jou in 6 stappen door de voorbereiding leidt.

De Borgermeester draait al geruime tijd projecten met de Wet kwaliteitsborging. Deze projecten voeren we samen met aannemers en opdrachtgevers geheel uit volgens de nieuwe Wkb-aanpak. We hebben zo enorm veel praktijkervaring opgedaan.

invoering van Wkb heeft even geduurd

Eerst kort iets over het hoe en waarom van de nieuwe Wet kwaliteitsborging. De Wet kwaliteitsborging is op 14 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en zou snel daarna worden ingevoerd. Maar door allerlei oorzaken is dat meermalen uitgesteld. In januari 2023 zou het eindelijk gaan gebeuren, maar het werd dus een jaar later.

naar een betere kwaliteit van bouwen

Het doel van de nieuwe wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het verlagen van faalkosten. Om dat te bereiken komt er meer toezicht en controle in de bouw. Ook krijgt de bouwconsument (de particuliere of zakelijke opdrachtgever) meer rechten. De bewaking van het bouwproces was voorheen een taak van de gemeente. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze taak over naar private kwaliteitsborgers.

de wkb bouw vraagt meer van aannemers

Wat voor jou het belangrijkst is om te weten: jij als aannemer krijgt veel meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bouw. Zo ben je voortaan als aannemer aansprakelijk voor gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. De bewijslast ligt bij jou: jij moet kunnen aantonen dat de gebreken niet jouw schuld zijn. Als bouwer heb je voortaan ook informatieplicht: je moet de klant vooraf vertellen of en hoe je verzekerd bent tegen faillissement en gebreken na de oplevering.

alle stappen in het bouwproces goed vastleggen

Die verruimde aansprakelijkheid heeft grote gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. Je moet met veel meer zaken rekening houden dan voorheen. Ook moet je alle stappen in het bouwproces zorgvuldig vastleggen in een dossier. Dat dossier overhandig je bij oplevering aan de opdrachtgever.

5%-regeling als stok achter de deur

Ontstaat er achteraf onenigheid over de aansprakelijkheid? Dan heeft de opdrachtgever een stok achter de deur: de 5%-regeling. Voorheen ontving je de laatste 5% van de aanneemsom (die wordt bewaard door de notaris) automatisch drie maanden na oplevering. Vanaf 2024 krijg je dat bedrag pas nadat de opdrachtgever heeft aangegeven dat alle gebreken zijn verholpen.

de wet geldt ook voor kleine aannemers

Realiseer je goed dat de nieuwe wet geldt voor ALLE bouwbedrijven, groot en klein. Dus ook als je een eenpitter bent, zul je stappen moeten ondernemen om straks aan de wet te kunnen voldoen.

nieuwe rol van de gemeente

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente verandert ook het een en ander. De gemeente doet alleen nog een welstandstoets en een ruimtelijke toets. De bouwtechnische toetsing gaat naar de kwaliteitsborger. De houder van de omgevingsvergunning hoeft alleen bij de gemeente te melden welke kwaliteitsborger hij heeft ingeschakeld.

Wkb 2024: de kwaliteitsborger

Voortaan is dus niet de gemeente verantwoordelijk voor de technische toetsing van een bouwproject, maar de onafhankelijke kwaliteitsborger. Zo werkt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging:
• De kwaliteitsborger ziet erop toe dat er gebouwd wordt volgens het Bouwbesluit. Hij blijft van ontwerp tot oplevering bij de bouw betrokken. In de praktijk zal blijken dat de kwaliteitsborger intensiever toeziet dan de gemeente dat deed.
• De kwaliteitsborger controleert de tekeningen en berekeningen, en beoordeelt de risico’s in het bouwplan. Op basis daarvan maakt hij een borgingsplan.
• De kwaliteitsborger verschijnt regelmatig op de bouwplaats om toezicht te houden op de bouw.
• Tijdens het bouwproces bouwt de kwaliteitsborger een zogeheten ‘dossier bevoegd gezag’ op. Daarmee kan hij achteraf aantonen dat er geen fouten zijn gemaakt. Het dossier wordt gevuld met onder andere documenten en foto’s die jij als bouwer aanlevert. Vandaar de noodzaak voor jou om elke stap in het bouwproces goed vast te leggen.
• Constateert de kwaliteitsborger fouten, dan brengt hij meteen de aannemer, de opdrachtgever en bij acuut gevaar de gemeente op de hoogte. In het uiterste geval kan de gemeente de bouw stilleggen.
• Na afloop reikt de kwaliteitsborger een verklaring uit als bewijs dat het bouwwerk voldoet aan alle technische eisen. Pas daarna mag het in gebruik genomen worden.
Er komt dus een heleboel extra werk op je af. Betekent dat dat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen alleen kommer en kwel brengt? Integendeel. De kwaliteitsborger is nauwer betrokken bij de bouw dan de gemeente. Door zijn aanwezigheid en ingebrachte kennis zal er automatisch zorgvuldiger gewerkt worden en neemt de kwaliteit van het werk toe. Het risico op fouten wordt veel kleiner en dus ook het risico op hoge faalkosten, die anders voor jouw rekening zouden komen. Dat is goed nieuws voor jou want de faalkosten bedragen nu soms wel 10 tot 15% van de omzet van aannemers.

voordelen van de Wkb voor de aannemer

Er komt dus een heleboel extra werk op je af. Betekent dat dat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen alleen kommer en kwel brengt? Integendeel. De kwaliteitsborger is nauwer betrokken bij de bouw dan de gemeente. Door zijn aanwezigheid en ingebrachte kennis zal er automatisch zorgvuldiger gewerkt worden en neemt de kwaliteit van het werk toe. Het risico op fouten wordt veel kleiner en dus ook het risico op hoge faalkosten, die anders voor jouw rekening zouden komen. Dat is goed nieuws voor jou want de faalkosten bedragen nu soms wel 10 tot 15% van de omzet van aannemers.

kwaliteitsborging bouw

Meestal – maar niet altijd – schakelt de partij die de bouwvergunning heeft aangevraagd, ook de kwaliteitsborger in. De wet spreekt van ‘de initiatiefnemer bij het inhuren van de borger’. Vaak zal dat gebeuren in overleg met andere partijen die bij de bouw betrokken zijn. Kies je voor De Borgermeester? Dan kies je voor de tomeloze inzet van onze ervaren en gecertificeerde Borgermeesters. Zij begeleiden je gedurende het complete bouwproces. Niet als scherprechters, maar als partners die net als jij gaan voor het beste resultaat voor de klant.

Neem contact op met De Borgermeester

We snappen dat het lastig kan zijn om alle veranderingen te doorgronden. Heb je vragen of wil je persoonlijke uitleg?