kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging: projecten

borgprojecten fase 1

Het proces van kwaliteitsborging begint nadat we de opdracht hebben ontvangen.

Onze eerste stap is het grondig toetsen van de bouwtechnische- en constructieve stukken aan de specifieke eisen zoals vastgesteld in het Besluit bouwerken leefomgeving (Bbl). Dit omvat een diepgaande analyse om ervoor te zorgen dat het voorgestelde bouwwerk aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

borgprojecten

Vervolgens wordt een gedetailleerde risicoanalyse uitgevoerd en wordt een borgingsplan opgesteld. Dit borgingsplan fungeert als een leidraad voor het toezicht dat onze kwaliteitsborger zal uitvoeren gedurende het bouwproces. 

 

borgprojecten

Tijdens dit toezicht wordt gelet op de naleving van de voorschriften en worden eventuele afwijkingen geregistreerd en benoemd.

4

Daarnaast wordt van de aannemer verwacht dat deze bewijslast aanlevert om de conformiteit met de voorschriften aan te tonen.

 

5

Ten slotte, nadat het bouwwerk is voltooid, wordt gezamenlijk met het bevoegd gezag de gerealiseerde kwaliteit gedocumenteerd en gepresenteerd via het dossier bevoegd gezag.

 

wkb fase 6

Op basis hiervan wordt een gerechtvaardigd vertrouwen uitgesproken dat het bouwwerk volledig voldoet aan alle gestelde eisen en normen. Dit proces waarborgt niet alleen de kwaliteit van het eindproduct, maar biedt ook transparantie en zekerheid aan alle betrokken partijen.

 

diensten borgermeester