Meesterschap de Podcast

In ons land en in ons leven zal er altijd gebouwd worden. Gebouwen om in te wonen, te werken, elkaar te ontmoeten, te sporten en lief te hebben. Gebouwen om in te leven. Wij houden van ontwikkelen. Omdat de veranderende wereld het van ons vraagt, omdat het complex is en nauwkeurig moet, maar vooral omdat we het mooi vinden.

Met meesterschap de podcast hebben we een vorm gevonden om bezield te praten over datgene wat ons allemaal zo intrigeert en kunnen we samen met onze gasten ontwikkelen en van elkaar leren.

Luister de hele podcasts op Spotify.

#2 Jeroen Groen en Joost Tijssen beantwoorden alle vragen rondom de Wkb

Naar aanleiding van een eerdere podcast met Lars Kiebert en Wico Ankersmit, zijn er veel vragen naar voren gekomen over de Wkb. In deze podcast behandelen Joost en Jeroen samen al deze vragen. Na deze podcast is niets van de Wkb meer een verrassing voor je!

#1.5 Ervaring proefprojecten Wkb

In dit laatste deel van de eerste Meesterschap aflevering sluiten we af met de ervaringen die de Borgermeester al heeft opgedaan binnen de Wet kwaliteitsborging en dat zijn nogal wat mooie verhalen!

#1.4 Bouwambities en Omgevingswet

Bij deel 4 van deze eerste aflevering praten de mannen over hun bouwambities en hoe die samen gaan met de Omgevingswet.

#1.3 Certificaten & Toelatingsorganisaties

Heren praten gezamenlijk verder over de Wet kwaliteitsborging, alle certificaten die belangrijk zijn binnen de branche en natuurlijk de organisaties die over de kwaliteit gaan.

#1.2 Kwalitatief borgen & toezicht

In dit tweede deel van deze aflevering gaan de mannen Wico, Joost, Albert en Lars dieper in op het belang van kwalitatief borgen en toezicht.

#1.1 Toekomstvisie Wkb

In dit eerste deel van deze aflevering praat Joost Tijssen samen met Lars Kiebert, Wico Ankersmit en Albert Vos over de toekomst met de Wkb.

We voelen liefde voor ons vak en geven graag onze kennis door.

achtergrond-element-oranje
Shopping Basket