achtergrond-element

Kwaliteitsborgers

Kwaliteitsborgers zijn de medewerkers die bevoegd zijn de beoordeling van bouwplannen uit te voeren in gevolgklasse 1.

Er zitten verschillende deskundigheidscriteria in het kwaliteitshandboek die de kwaliteitsborgers benoemt in zijn of haar kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek wordt gecontroleerd door een certificerende instelling. Voor de verschillende gevolgklassen zijn verschillende vereisten.

Voor een toezichthouder binnen gevolgklasse 1 geldt het volgende;

De medewerkers die bevoegd zijn de beoordeling van bouwplannen uit te voeren in gevolgklasse 1 dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • Een bouwkundige of civieltechnische opleiding op MBO-niveau;
  • Ten minste drie jaar relevante en aantoonbare ervaring met toezicht
borgermeester
kwaliteitsborgers

Wat is de wet kwaliteitsborging?

De wet kwaliteitsborging (wkb) is onderdeel van de nieuwe omgevingswet. Het is een wet ontwikkeld om de positie van de consument/opdrachtgever te versterken in het bouwproces. Zo is binnen de Wet kwaliteitsborging, de aannemer voor 20 jaar aansprakelijk voor eventuele gebreken.

De aannemer moet aan de hand van het consumentendossier de opdrachtgever voorzien van een dossier met daarin bouwtechnische- en constructieve informatie, as-built informatie en de benodigde stukken om onderhoud te kunnen plegen. Daarnaast vereist de wet voor bouwwerk binnen gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger.  Dit is een externe partij die vooraf aan het bouwproces de bouwtechnische- en constructieve informatie beoordeeld, en tijdens het bouwwerk controleert. Wanneer het bouwwerk is gebouwd conform afspraken en bouwbesluit 2012, geven kwaliteitsborgers een certificaat af die aantoont dat het bouwwerk gerealiseerd is conform bouwregelgeving.

Toetsen van bouwplannen

Met betrekking tot het toetsen van bouwplannen, het constructieve component, brandveiligheid en installatie zijn ook allemaal aparte componenten waarvoor verschillende eisen zijn… Je kan kort samengevat stellen dat binnen de scope van de kwaliteitsborgers de hoofdstukken 2 t/m 6 van het bouwbesluit 2012 worden behandeld.

De andere hoofdstukken zijn niet deel van de verantwoordelijkheden van de kwaliteitsborgers.
De borger controleert de aangeleverde bouwtechnische- en constructieve gegevens om te kijken of deze voldoet aan het bouwbesluit.

Een kwaliteitsborger moet zich laten certificeren op basis van de BRL-5019.  Beoordelingsrichtlijnen beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Een veel gebruikte afkorting voor het woord beoordelingsrichtlijn is BRL. De 5019 staat voor het KOMO®-dienstencertificaat.

De twee certificerende instellingen zijn op dit moment de KIWA en SWK. KIWA en SWK zijn organisaties die services bieden op gebieden als (waarborg)certificering, inspectie, testen, training. Zij geven certificaten uit en voeren audits uit om te kijken of organisaties in staat zijn toegekende certificaten te mogen blijven voeren.

Wij als kwaliteitsborgers zijn gecertificeerd met het KOMO-keurmerk. KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) als in grond-, weg- en waterbouw (GWW). Met een KOMO-productcertificaat ben je er zeker van dat het betreffende product, bouwelement of bouwsysteem overeenkomt met de technische specificaties die in het certificaat is opgenomen en dat het voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijnen.

Hoe word je kwaliteitsborger?

Je simpelweg aansluiten bij een kwaliteitsborger die gecertificeerd is. Uiteraard moet je voldoen aan de deskundigheidscriteria om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wil jij kwaliteitsborger worden?

Dat kan bij de Borgermeester. Wij zijn altijd op zoek naar aanwinsten voor ons team.