De Ambassadeursnetwerken van Nederland

Een ambassadeursnetwerk bestaat uit een combinatie van gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Het doel van deze netwerken is om Wkb proefprojecten op te zetten en onder de aandacht te brengen bij de belanghebbende partijen. Tot op heden telt Nederland 19 Ambassadeursnetwerken verspreidt door het hele land. Gemeenten en belanghebbende partijen die niet aangesloten zijn, zijn van harte welkom om mee te kijken en te leren van de opgedane ervaring in andere gemeenten. Er wordt ieder kwartaal een netwerk georganiseerd om de stand van zaken te bespreken, ervaringen te wisselen en om gezamenlijk problemen op te lossen

Wkb proefprojecten binnen de Ambassadeursnetwerken

De Borgermeester voert momenteel verschillende Wkb proefprojecten uit in verschillende ambassadeursnetwerken. Wij zijn actief in Rotterdam, Zaanstad en Almere. Hiernaast fungeren wij als kennispartner in vrijwel ieder ander ambassadeursnetwerk. Op korte termijn zal de Borgermeester ook projecten gaan draaien in Regio Utrecht en Alpen aan den Rijn.

Spelregels Wkb proefprojecten

Aan een proefproject van de Wkb zitten de volgende vereisten;

  • Het proefproject moet vallen binnen gevolgklasse 1
  • Aannemers oefenen samen met de gemeenten en kwaliteitsborgers onder het nieuwe stelsel.
  • Allen gecertificeerde kwaliteitsborgers en instrumenten Wkb zijn toegelaten.
  • Het project bestaat uit volledigheid, van initiatief tot oplevering.
  • Subsidie is mogelijk tot maximaal €5.000,– per project.

Wilt u ook een Wkb proefproject aangaan? Neem contact op via info@deborgermeester.nl. We staan je graag te woord.

® Joost Tijssen

Shopping Basket