Eerste officiële Wkb-project staat in Breezand

Het eerste officiële Wkb-project is een garage bij een woning in Breezand, gebouwd door Bouwbedrijf Appelman uit Anna-Paulowna.

De vergunning voor de woning was nog in 2023 ingediend, daarvoor was dus geen bouwmelding nodig. Daarna besloten de opdrachtgevers dat zij een 6 meter hoge garage wilden toevoegen aan het bouwproject. Hier was wel een bouwmelding voor nodig.

kik komo wkb taart

Het eerste officiële Wkb-project is een garage bij een woning in Breezand. Dat meldt Bouwend Nederland.

Uit de website van het Informatiepunt Leefomgeving blijkt dat een losstaande schuur of garage valt onder de definitie van bijbehorend gebouw. Aangezien dit bijgebouw hoger is dan 5 meter, moest er een melding voor een technische bouwactiviteit worden gedaan en een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Daarnaast kan een vergunning nodig zijn voor de ruimtelijke bouwactiviteit.

Overigens is het, nu de Wkb in werking is getreden, niet meer zo eenvoudig om vergunningsvrije extra werkzaamheden (zoals een kleine uitbouw) mee te bouwen met de nieuwbouw. Dat komt omdat het moment van beoordeling is verschoven. Voorheen keek de gemeente naar de bouwplannen, dus voordat er met bouwen was begonnen. De kwaliteitsborger kijkt naar het bouwwerk zoals het uiteindelijk is gerealiseerd, inclusief de extra werkzaamheden. De wijzingen zullen dus moeten worden gemeld bij de kwaliteitsborger en de gemeente.

bron: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/eerste-officiele-wkb-project-staat-in-breezand/

Shopping Basket