Hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door? [Bouwend Nederland]

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.

bron: https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/wkb-hoe-bereken-je-de-kosten-voor-de-kwaliteitsborger-door

bron: bouwend nederland

publicatie bouwend nederland

Wettelijk gezien is het de initiatiefnemer die de kwaliteitsborger inschakelt. Dat is bij seriematige woningbouw de projectontwikkelaar/ontwikkelende bouwer, en anders veelal de (particuliere) opdrachtgever. Die is dan ook degene die de kosten van de kwaliteitsborger betaalt. Je kan er als aannemer voor kiezen om de opdrachtgever te ontzorgen en dit voor hem te doen. Dit kan uit commercieel oogpunt handig zijn, maar je trekt er wel extra risico’s mee naar je toe. Uit juridisch oogpunt is het daarom niet aan te raden.

Gebruik vooral het modelcontract

Als je ervoor kiest om zelf de kwaliteitsborger in te schakelen, is het verstandig om het modelcontract te gebruiken. Zie: www.bouwendnederland.nl/modellen onder het kopje kwaliteitsborging. In de offerte aan de opdrachtgever kun je dan de kosten van de externe kwaliteitsborger opnemen (dit kan ook als stelpost) met een opslagpercentage voor de extra risico’s. Daarnaast ligt het voor de hand om jouw interne kosten voor kwaliteitsborging door te berekenen. Je moet immers tijd besteden aan het verzamelen van gegevens voor de kwaliteitsborger, en misschien moet je bepaalde testen uitvoeren zoals een blowerdoortest.

Ook als de opdrachtgever de kwaliteitsborger inschakelt en betaalt, is het verstandig om deze interne kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Al met al kunnen de kosten flink oplopen, dus laat in de offerte vooral duidelijk zien dat deze kosten voortkomen uit de Wkb.

Shopping Basket