‘Uitstelgedrag overheid zorgt dat Wkb urgentie verliest’

Wet kwaliteitsborging uitgesteld.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) werd recent weer uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2022. Albert Vos, oprichter en CEO van de Borgermeester, stelt dat de overheid met dit uitstelgedrag ervoor zorgt dat de sector de Wkb niet urgent vindt. Volgens hem staat het kabinetsbeleid mogelijk zelfs een succesvolle implementatie van de Wkb in de weg.

wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Borgermeester signaleert minieme stijging in aantal proefprojecten Wkb.

Uitstel veroorzaakt tekort aan borgers en proefprojecten

De Wkb wet verplicht iedereen zijn bouwproject, passend in gevolgklasse 1 te laten beoordelen door zogenoemde kwaliteitsborgers. Zij stellen een borgingsplan op, waar verplichte toezichtmomenten in zijn vastgelegd. Dit extra toezicht bevordert de kwaliteit van de bouw. In een recente brief van demissionair minister Ollongren aan de Eerste Kamer laat ze weten dat de Wkb gekoppeld blijft aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. “Door dit uitstel is er meer tijd om proefprojecten uit te voeren en kwaliteitsborgers te werven.”

Albert Vos van de Borgermeester verwerpt dit idee. “Zolang de Wkb geen definitieve ingangsdatum heeft, zal de sector nauwelijks bewegen. Doordat urgentie ontbreekt, is het niet makkelijker, maar juist lastiger om nieuwe proefprojecten te vinden. Wie belooft ons daarbij dat de wet niet nog een keer wordt uitgesteld rond de bouwvak van 2022? De onvoorspelbaarheid maakt het voor kwaliteitsborgers risicovol om nieuwe collega’s op te leiden.”

 

Investeringen in kwaliteit

Vos: “Een ander veelgehoord geluid, is dat de sector de kosten voor de kwaliteitsborging niet zou kunnen dragen. Ik wil hier echter twee kanttekeningen bij plaatsen. Allereerst is het logisch dat het invoeren van kwaliteitscontrole geld kost, dus zou daar budget voor moet komen. Wat ons betreft zou de overheid hieraan kunnen bijdragen.

“Daarnaast zien we dat de Wkb vaak een investering in kwaliteit is die terugverdient wordt. Kwaliteitsborgers garanderen dat aannemers goed werk leveren. Onze ervaring met Wkb-proefprojecten leert ons dat hoe eerder we bij een project betrokken zijn, hoe meer duidelijkheid we kunnen geven over het aanleveren van gegevens. Ook schatten we risico’s tijdig in, wat ervoor zorgt dat faalkosten dalen.

Shopping Basket